បង្វិលឡើងដើម្បីពង្រីក

BJ7006-64L

US$510

ម៉ូដែលដែលទាក់ទង

ការបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេស

 • Eco-Drive

 • SS

 • ស្បែក

 • ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 20 បារ

 • ការគណនាចម្ងាយហោះនិងការធ្វើនាវាចរណ៍

ព័ត៌មានលម្អិត

Calibre No. B877
រយៈពេលដំណើរការអតិបរមាពីការសាកពេញ
(លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ធម្មតា)
ប្រមាណជា 6 ខែ
ចលនា Eco-Drive
ការចាប់រលកសញ្ញា គ្មានមុខងារទទួលវិទ្យុ
ខ្សែរ ដែកអ៊ីណុក
ធន់នឹងជម្រៅទឹក ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 20 បារ
កម្រាស់ 12.4mm
ទំហំផ្ទៃមុខ

42.4mm

ផ្ទៃមុខ ដែកអ៊ីណុក
កញ្ចក់ កញ្ចក់គ្រីស្តាល់
ការបញ្ជាក់
 • 24ម៉ោង និង​ថ្ងៃ
 • ម៉ោង
 • Eco-Drive (recharged by any light source, no need for regular battery replacement)
 • ការគណនាចម្ងាយហោះនិងការធ្វើនាវាចរណ៍
 • មុខងារព្រមានការបញ្ចូលថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់
 • មុខងារការពារការបញ្ចូលថ្មលើស
 • ការព្រមាននៃការកំណត់ពេលវេលា
 • With Calf Leather Strap