បង្វិលឡើងដើម្បីពង្រីក

CC4016-75E

US$3,330

ការបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេស

 • HAKUTO-R

 • GPS

 • Eco-Drive

 • Super TitaniumTM

 • ភាពលំអៀង

 • ប្រតិទិនអសកម្ម

 • ម៉ោងពិភពលោក

 • Chronograph

 • មានកំណត់

ព័ត៌មានលម្អិត

Calibre No. F950
រយៈពេលដំណើរការអតិបរមាពីការសាកពេញ
(លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ធម្មតា)
ប្រមាណជា 1 ឆ្នាំ កន្លះ
ចលនា Eco-Drive
ការចាប់រលកសញ្ញា រលកផ្កាយរណប GPS
ខ្សែរ ទីតានីញ៉ូម
ធន់នឹងជម្រៅទឹក ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 10 បារ
កម្រាស់ 15.4mm
ទំហំផ្ទៃមុខ

44.3mm

ផ្ទៃមុខ ទីតានីញ៉ូម
Surface Processing ភាពលំអៀង​ MRK GOLD + DLC
កញ្ចក់ កញ្ចក់Sapphire​ (គ្មានចំណាំផ្លាត)
ការបញ្ជាក់
 • HAKUTO-R Collaboration Model
 • Worldwide Limited Model 1,200pcs
 • បង្ហាញកាលបរិច្ឆេទនិងថ្ងៃ
 • សំឡេងរោទិ៍
 • Chronograph
 • ម៉ោង
 • Super TitaniumTM 
 • Duratect MRK Gold + DLC (Diamond Like Carbon)
 • Eco-Drive (recharged by any light source, no need for regular battery replacement)
 • ប្រព័ន្ធរក្សារពេលវេលាផ្កាយរណប (តំបន់ចាប់យក: ទូទាំងពិភពលោក)
 • Non Reception: ±5 Sec / Month
 • ការកម្រិតពបន្លឺ
 • មុខងារព្រមានការបញ្ចូលថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់
 • មុខងារការពារការបញ្ចូលថ្មលើស
 • ប្រតិទិនអសកម្ម
 • សូចនាករកម្រិតថាមពលបម្រុង
 • ម៉ោងពិភពលោកក្នុង39តំបន់
 • ពេលវេលារដូវក្តៅ (បើក/បិទF)
 • UTC (ម៉ោងសម្របសម្រួលជាសកល)
 • GPS (មុខងារផ្ទុកព័ត៌មានទីតាំង)
 • ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន