បង្វិលឡើងដើម្បីពង្រីក

AT8020-54L

US$780

ម៉ូដែលដែលទាក់ទង

ការបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេស

 • Eco-Drive

 • ប្រតិទិនអសកម្ម

 • គ្រប់គ្រងដោយវិទ្យុ

 • Chronograph

 • SS

 • ម៉ោងពិភពលោក

ព័ត៌មានលម្អិត

Calibre No. H800
រយៈពេលដំណើរការអតិបរមាពីការសាកពេញ
(លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ធម្មតា)
ប្រមាណជា 6 ខែ
ចលនា Eco-Drive
ការចាប់រលកសញ្ញា គ្រប់គ្រងដោយវិទ្យុសកល
ខ្សែរ ដែកអ៊ីណុក
ធន់នឹងជម្រៅទឹក ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 20 បារ
ទង្ងន់ 179g
កម្រាស់ 12mm
ទំហំផ្ទៃមុខ

43mm

ផ្ទៃមុខ ដែកអ៊ីណុក
កញ្ចក់ កញ្ចក់Sapphire
ការបញ្ជាក់
 • 24hrs, Date and Day Display
 • Chronograph
 • Eco-Drive (recharged by any light source, no need for regular battery replacement)
 • ការគណនាចម្ងាយហោះនិងការធ្វើនាវាចរណ៍
 • មុខងារព្រមានការបញ្ចូលថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់
 • មុខងារការពារការបញ្ចូលថ្មលើស
 • ប្រតិទិនអសកម្ម
 • Power Reserve Level Indication
 • Global Radio-Controlled
 • ម៉ោងទាំង26ទីក្រុងទូទាំងពិភពលោក