បង្វិលឡើងដើម្បីពង្រីក

JY8125-54L

US$1,080

ការបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេស

 • Eco-Drive

 • SS

 • ប្រតិទិនអសកម្ម

 • គ្រប់គ្រងដោយវិទ្យុ

 • ម៉ោងពិភពលោក

 • ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 20 បារ

 • Chronograph

 • ការគណនាចម្ងាយហោះនិងការធ្វើនាវាចរណ៍

ព័ត៌មានលម្អិត

Calibre No. U680
រយៈពេលដំណើរការអតិបរមាពីការសាកពេញ
(លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ធម្មតា)
ប្រមាណជា 6 ខែ
ចលនា Eco-Drive
ការចាប់រលកសញ្ញា គ្រប់គ្រងដោយវិទ្យុសកល
ខ្សែរ ដែកអ៊ីណុក
ធន់នឹងជម្រៅទឹក ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 20 បារ
កម្រាស់ 14.3mm
ទំហំផ្ទៃមុខ

45.7mm

ផ្ទៃមុខ ដែកអ៊ីណុក
កញ្ចក់ កញ្ចក់Sapphire​ (គ្មានចំណាំផ្លាត)
ការបញ្ជាក់
 • 24hrs, Date, Day & Month Display
 • Eco-Drive (recharged by any light source, no need for regular battery replacement)
 • មុខងារព្រមានការបញ្ចូលថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់
 • មុខងារការពារការបញ្ចូលថ្មលើស
 • សូចនាករថាមពលបម្រុង
 • មុខងារសន្សំថាមពល
 • គ្រប់គ្រងដោយវិទ្យុសកល
 • ពេលវេលារដូវក្តៅ (បើក/បិទF)
 • UTC (ម៉ោងសម្របសម្រួលជាសកល)
 • ប្រតិទិនអសកម្ម
 • ម៉ោង
 • ម៉ោងពិភពលោក
 • សំឡេងរោទិ៍
 • Chronograph
 • ពេលវេលា
 • បង្ហាញ Analogue​និងម៉ោងឌិជីថល
 • ពន្លឺ LED