បង្វិលឡើងដើម្បីពង្រីក

CA4554-84H

US$420

ម៉ូដែលដែលទាក់ទង

ការបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេស

  • Future Force

  • Eco-Drive

  • Chronograph

  • SS

ព័ត៌មានលម្អិត

Calibre No. B620
រយៈពេលដំណើរការអតិបរមាពីការសាកពេញ
(លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ធម្មតា)
ប្រមាណជា 9 ខែ
ចលនា Eco-Drive
ការចាប់រលកសញ្ញា គ្មានមុខងារទទួលវិទ្យុ
ខ្សែរ ដែកអ៊ីណុក
ធន់នឹងជម្រៅទឹក ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 10 បារ
ទង្ងន់ 161g
កម្រាស់ 12.9mm
ទំហំផ្ទៃមុខ

43mm

ផ្ទៃមុខ ដែកអ៊ីណុក
កញ្ចក់ កញ្ចក់គ្រីស្តាល់
ការបញ្ជាក់
  • 24ម៉ោង និង​ថ្ងៃ
  • Chronograph
  • Eco-Drive (recharged by any light source, no need for regular battery replacement)
  • មុខងារព្រមានការបញ្ចូលថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់
  • មុខងារការពារការបញ្ចូលថ្មលើស