បង្វិលឡើងដើម្បីពង្រីក

BM7569-89X

US$390

ម៉ូដែលដែលទាក់ទង

ការបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេស

  • Eco-Drive

  • SS

ព័ត៌មានលម្អិត

Calibre No. E111
រយៈពេលដំណើរការអតិបរមាពីការសាកពេញ
(លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ធម្មតា)
ប្រមាណជា 6 ខែ
ចលនា Eco-Drive
ការចាប់រលកសញ្ញា គ្មានមុខងារទទួលវិទ្យុ
ខ្សែរ ដែកអ៊ីណុក
ធន់នឹងជម្រៅទឹក ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 10 បារ
ទំហំផ្ទៃមុខ

41mm

ផ្ទៃមុខ ដែកអ៊ីណុក
កញ្ចក់ កញ្ចក់Sapphire
ការបញ្ជាក់
  • បង្ហាញកាលបរិច្ឆេទ
  • Eco-Drive (recharged by any light source, no need for regular battery replacement)
  • មុខងារព្រមានការបញ្ចូលថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់
  • មុខងារការពារការបញ្ចូលថ្មលើស
  • ការព្រមាននៃការកំណត់ពេលវេលា