បង្វិលឡើងដើម្បីពង្រីក

NJ0151-88X

US$405

ម៉ូដែលដែលទាក់ទង

ការបញ្ជាក់

លក្ខណៈពិសេស

  • SS

ព័ត៌មានលម្អិត

Calibre No. 8210
ចលនា ស្វ័យប្រវត្តិ
ការចាប់រលកសញ្ញា គ្មានមុខងារទទួលវិទ្យុ
ខ្សែរ ដែកអ៊ីណុក
ធន់នឹងជម្រៅទឹក ធន់នឹងជម្រៅទឹកបាន 5 បារ
ទង្ងន់ 138g
កម្រាស់ 11.7mm
ទំហំផ្ទៃមុខ

40mm

ផ្ទៃមុខ ដែកអ៊ីណុក
កញ្ចក់ កញ្ចក់Sapphire
ការបញ្ជាក់
  • ស្វ័យប្រវត្តិ
  • បង្ហាញកាលបរិច្ឆេទ